Тарих және археологияның дамуындағы жаңа ізденістер мен бағыттар

2022 жылдың 14 ақпаны мен 27 ақпаны аралығында М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің «Тарих және педагогика» факультетінің «Жалпы тарих және музей ісі» кафедрасының ұйымдастыруымен «тарих және археология ғылымының дамуындағы жаңа зерттеулер мен бағыттар» атты халықаралық қысқы тарихи мектеп өтті.

Халықаралық қысқы мектеп тарих пен археология саласындағы жаңа ғылыми-зерттеу және даму тенденцияларына, тарихи жадты сақтауға бағытталған гуманитарлық және білім беру жобаларын жүзеге асыру аясында жүзеге асырылады.

Қысқы мектептің мақсаты: студенттердің, магистранттар мен оқушылардың тарих-археология ғылымы саласындағы білімдері мен дағдыларын кеңейту және тереңдету, зерттеушілік дағдыларын дамыту.

Қысқытарихимектептіңміндеттері:

- студенттердіөзбетіншезерттеушілікіс-әрекетке баулу, олардыңтарих-археология ғылымыныңмәселелерінеқызығушылығынарттыру;

- жастардыңазаматтықұстанымынқалыптастыружәнеолардыңәлеуметтенуінқамтамасызету;

Халықаралық қысқы мектепте  көтерілген мәселелер өте өзекті және екі бағытты қамтиды:

  1. «Археологияның дамуындағы жаңа зерттеулер мен тенденциялар» және
  2. «Жаһандық өзгерістер жағдайындағы тарих ғылымы»

Екі апта бойы 41 спикер тарих және археология саласындағы жетекші шетелдік және қазақстандық ғалымдар – мәскеу мемлекеттік университетінде болды. М.В. Ломоносов атындағы Ташкент Мемлекеттік педагогикалық университеті. Низами, Түркия Республикасының Хаджентепе университеті, анкара университеті, АҚШ-тың Индиана Мемлекеттік университеті, ірі мұражайлар мен мұрағаттардың өкілдері өз баяндамаларын оқыды.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫСҚЫ ТАРИХИ-АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ  МЕКТЕП

 

Тақырыбы: «Тарих және археология ғылымындағы жаңа зерттеулер мен бағыттар»

 

БАҒДАРЛАМА

14.02.2022ж.(дүйсенбі) – 27.02.2022ж.(жексенбі)

 

Уақыты

(Нур-

Султан)

 

Баяндама тақырыбы, аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, ЖОО атауы, қаласы, елі

1 –күн. 14.02.2022ж. (дүйсенбі) Модератор: Отарбаева Г.К.,  Жақсылық Е.Е. id 318 513 2197

15:00

16:00

Ашылуы: Құттықтау сөз!

 

Қожамжарова Дария Пернешовна М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің ректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор

 

Искакова Айгуль Толеутаевна – М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің стратегиялық даму және интернационизациялау жөніндегі проректор

 

Видеоролик:

 

Уразбаев Құрманғали Мархабатұлы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің «Тарих және педагогика» факультетінің деканы, филология ғылымдарының кандидаты доцент

 

Таймагамбетов Жакен Кожахметович, Академик Национальной академии наук РК, главный научный сотрудник Национального музея РК (Нур-Султан, Казахстан), Йовита Раду доктор PhD (Нью-Йорк, США)

 

Сыздыкова Жибек Сапарбековна, доктор исторических наук, профессор, Московский государственный университет им. М. Ломоносова (Москва, РФ)

 

Хабибуллаев Акрам, PhD, профессор по Ближневосточным, Исламским и Центрально-Евразийским исследованиям (Университет Индиана, Блумингтон, США)

 

Сулейманов Рустам Хамидович, доктор исторических наук, профессор, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбек (Ташкент, РУ)

 

Тажекеев Азилхан Қорқыт ата атындағы ҚызылордаУниверситетінің аға оқытушысы «Археология және Этнография» тарихизерттеуорталығының жетекшісіPhd доктор (Қызылорда)

 

 

Мырзатаева Забира Балабековна, тарих ғылымдарының кандидаты қауымдастырылған профессор, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті (Алматы, Казақстан)

 

 

 

Авизова Айман Карайдаровна, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 

 

Отарбаева Гулжан Кобеевна, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің кафедра меңгерушісі (Алматы, Казахстан)

 

 

1 –күн. 14.02.2022 ж. (дүйсенбі) Модератор: Пазилов Е.Д., Жақсылық Е.Е. id318 5132197

16:00

16:50

 

Результаты Казахстанско-Германской археологической экспедиции в горах Каратау

Спикер: Таймагамбетов Жакен Кожахметович, Академик Национальной академии наук РК, главный научный сотрудник Национального музея РК (Нур-Султан, Казахстан), Йовита Раду доктор PhD (Нью-Йорк, США)

17:00

17:50

Проблема полеолита Центральный Азии

Спикер: Сулейманов Рустам Хамидович, доктор исторических наук, профессор, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбек (Ташкент, РУ)

2 –күн. 15.02.2022 ж. (сейсенбі) Модератор: Пазилов Е.Д., Жақсылық Е.Е. id318 5132197

15:00

15:50

Археология және антропологиялық зерттеулер ғылыми орталығы: кеше, бүгін, ертең

Спикер: Саипов Амангелді Байдуллаевич,  педагогика ғылымдарының докторы, М.Әуезов атындағы ОҚУ профессоры, Археологиялық және антропологиялық зерттеу орталығының директоры (Шымкент, Қазақстан)

16:00

16:50

Алтай археологиялық экспедициясының соңғы зерттеулері

Спикер: Омаров Ғани Қалиханұлы, тарих ғылымдарының кандидаты,  доцент Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті (Алматы, Қазақстан)

17:00

17:50

Полиморфтық бейнедегі бұғы образы. Алтын адам

Спикер: Сатаева Ботакөз Ерболқызы, PhD докторы, Хаджи Байрам Вели атындағы Анкара Университеті (Анкара,Түркия)

3–күн. 16.02.2022 ж. (сәрсенбі) Модератор: Пазилов Е.Д., Жақсылық Е.Е. id 318 513 2197

15:00

15:50

Шығыс аралмаңы археологиясындағы жаңа зерттеулер, нәтижелерімен келешегі

Спикер: Тажекеев Азилхан Қорқыт ата атындағы Қызылорда Университетінің аға оқытушысы «Археология және Этнография» тарихизерттеуорталығының жетекшісіPhd доктор (Қызылорда,Казахстан)

 

16:00

16:50

Отырар алқабындағы Қаңлы дәуірінің археологиялық ескерткіштері: нәтижелері және мәселелері

Спикер:Авизова Айман Карайдаровна, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

17:00

17:50

Социально-экономическая и политическая жизнь национальных меньшинств в ТАССР

Спикер: Саипова Камола Давляталиевна доктор историчких наук, доцент Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбек (Ташкент, РУ)

4–күн. 17.02.2022 ж. (бейсенбі), модератор: Пазилов Е.Д.,  Жақсылық Е.Е. id 318 513 2197

 

15:00

15:50

Шыңғыстаудың қола дәуіріндегі ерте жылқышылар мәдениеті»

Спикер: Үмітқалиев Ұлан Үмітқалиұлы, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің Археология және этнография кафедрасының меңгерушісі (Нур-Султан, Казахстан)

 

16:00

16:50

Сырдарияның төменгі ағысындағы Алтын Орда дәуірінің ескерткіштерін зерттеу мәселелері

Спикер: Моллахмет Архад Айтжанұлы, PhD докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті (Алматы, Казахстан)

 

17:00

17:50

Қазақстанның Рухани жаңғыру өмір талабы

Спикер: Жанболатов Саттар Есбергенұлы педагогика ғылымдарының кандидаты, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті (Шымкент, Казахстан)

5–күн. 18.02.2022 ж. (жұма) Модератор: Пазилов Е.Д.,  Жақсылық Е.Е. id 318 513 2197

 

15:00

15:50

Тарихи этнологияның қазіргі күндегі маңызды мәселелері

Спикер: Артықбаев Жамбыл Омарұлы тарих ғылымдарының докторы, профессор, Әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі. ЕҰУ (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)

 

16:00

16:50

Археология ғылымының қалыптасу тарихы және дамуы

Спикер: Жуматаев Ринат Серікұлы, PhD докторы, Әл-Фараби  атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Археология, этнология және музеология кафедрасының меңгерушісі (Алматы, Казахстан)

17:00

17:50

Қарақұдық және Талдықұдық қорғандар тобындағы 2021 жылғы Археологиялық жұмыстар мен зерттеулердің нәтижесі

Спикер: Зайнов Амангелді  Мұғалұлы Х.Досмұхамбетов атындағы Атырау Университеті аға оқытушы (Атырау, Қазақстан)

18:00

18:50

Қазақстанның ерте темір дәуіріндегі Алтын киімді адамдары

Спикер: Эмре Севинч, тарих ғылымдарының PhD докторанты, Хаджентепе Университеті, Түркология зерттеу институты (Анкара, Түркия Республикасы)

6–күн. 19.02.2022 ж. (сенбі) Модератор: Пазилов Е.Д.,  Жақсылық Е.Е. id 318 513 2197

10:00

17:00

Археологиялық қазба деректемелеріне сәйкес Шымкент қаласының тарихы

Хамзабек Қасымхан Абылайханұлы Шым-қала тарихи-мәдени кешені (Шымкент,Казахстан)

7–күн. 20.02.2022 ж. (жексенбі) Модератор: Пазилов Е.Д.,  Жақсылық Е.Е. id 318 513 2197

10:00

17:00

Өлке тарихының жаңа мазмұнында зерттелуі

Жақсылық Ерлан Ержанұлы Тарихи-этнографиялық Мәңгілік ел кешені,Сарапхана ауылы (Қазығұрт, Казахстан)

8 –күн. 21.02.2022 ж. (дүйсенбі) Модератор: Пазилов Е.Д.,  Жақсылық Е.Е. id 318 513 2197

15:00

15:50

 

Проблемы изучения Запада и Востока в современном быстро меняющемся мире

Спикер: Сыздыкова Жибек Сапарбековна, доктор исторических наук, профессор, Московский государственный университет им. М. Ломоносова (Москва, РФ)

16:00

16:50

Актуальные проблемы истории Туркестана во второй половине XIX - начале XX века

Спикер: Шухрат Эргашев, кандидат исторических наук, Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами (Ташкент, Республика Узбекистан) 

17:00

17:50

Миграционный процессы в регионе Центральной Азии

Спикер: Шабанов Евгений Иосифович кандидат исторических наук, доцент Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова (Шымкент, Казахстан)

18:00

18:50

Кушано-Кангюская связи: взаимоотношений кочевых и земледельческих народов Центральной Азии

Спикер: Бикузиев Асхат Абдунабиевич PhD доцент кафедры Мировая история, НУУз им.Мирзо Улугбека (Ташкент, Республика Узбекистан) 

 

 

9 –күн. 22.02.2022 ж. (сейсенбі) Модератор: Пазилов Е.Д.,  Жақсылық Е.Е. id 318 513 2197

15:00

15:50

Социально экономические реформы и их последствие в сельском хозяйствие Средней Азии во второй половине XIX  - начале 30-х годов XX века

Спикер: Пасилов Баходир Абдуллаевич, кандидат исторических наук,  Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами (Ташкент, Республика Узбекистан) 

16:00

16:50

Тарбағатай тауындағы түркі дәуірінің әдет-ғұрып кешені

Спикер: Самашев Зейнолла тарих ғылымдарының докторы, археолог, (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)

17:00

17:50

Өңірлік тарих жаңа технологиялық зерттеулер негізімен (Ащысай полиметал комбинаты

Спикер: Мырзатаева Забира Балабековна, тарих ғылымдарының кандидаты қауымдастырылған профессор, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті (Алматы, Казақстан)

18:00

18:50

Ұлы дала мәдениетінің әлемдік өркениетке қосқан үлесі

Спикер: Мырзаханов Адильхайр Ерзатович, PhD докторанты (Нұр-Сұлтан, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)

10 –күн. 23.02.2022ж. (сәрсенбі) Модератор: Пазилов Е.Д.,  Жақсылық Е.Е. id 318 513 2197

15:00

15:50

Археология ғылымының қалыптасу тарихы және дамуы

Спикер: Жуматаев Ринат Серікұлы, PhD докторы, Әл-Фараби  атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Археология, этнология және музеология кафедрасының меңгерушісі (Алматы, Казахстан)

16:00

16:50

Казахстан и Центральная Азия, история и современность

Спикер: Камалдинов Рахимбек Абсатович, кандидат исторических наук, доцент, Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова (Шымкент, Казахстан)

17:00

17:50

История Казахстана в арабских источниках

Спикер: Хабибуллаев Акрам, PhD, профессор по Ближневосточным, Исламским и Центрально-Евразийским исследованиям (Университет Индиана, Блумингтон, США)

18:00

18:50

Установление Советской власти в Туркестане

Спикер: Ерматов Аваз Абдуллаевич доктор историчких наук, доцент Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбек (Ташкент, РУ)

11 –күн. 24.02.2022ж. (бейсенбі) модератор: Пазилов Е.Д.,  Жақсылық Е.Е. id 318 513 2197

15:00

15:50

Археология ғылымындағы жаңа бағыттар

Спикер: Сапатаев Самат, тарих ғылымдарының кандидаты, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті (Алматы, Казақстан), Селчук Университетінің PhD докторанты (Конья, Түркия)

16:00

16:50

Тарихи-демографиялық зерттеулердегі әдіснамалық бұрылыстардың орны

Спикер: Ильясова Гаухар Сапарбековна, аға оқытушысы, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан Университеті (Петропавл)

17:00

17:50

Түркістан облысының тарихи-мәдени мұрасын музейлендіру мәселелері

Спикер: Мусаева Суйкум Тулембаевна, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті (Шымкент, Казахстан)

18:00

18:50

Қазақстандағы шаруалар көтерілісі құрбандарын анықтау: барысы және зерттелуі (Бостандық ауданы мысалында)

Спикер: Таштанов Жанабек Әлібекұлы PhD докторы, аға оқытушы, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті (Шымкент, Казахстан)

 

 

 

12 –күн. 25.02.2022 ж. (жұма)модератор: Пазилов Е.Д.,  Жақсылық Е.Е. id 318 513 2197

15:00

15:50

Археология және антропологиялық зерттеулер ғылыми орталығы: кеше, бүгін, ертең

Спикер: Саипов Амангелді Байдуллаевич,  педагогика ғылымдарының докторы, М.Әуезов атындағы ОҚУ профессоры, Археологиялық және антропологиялық зерттеу орталығының директоры (Шымкент, Қазақстан)

16:00

16:50

История Казахстана в законодательных источниках Российской империи

Спикер: Отепова Гүлфира Елубаевна, доктор исторических наук, профессор высшей школы гуманитарных наук, Павлодарский педагогический университет (Павлодар, Қазақстан)

17:00

17:50

Шаймерден Қосшығұлұлы: өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі

Спикер: Жұматайұлы Самат Халықаралық, Тұғырылхан академиясының директоры (Алматы), PhD докторанты (Нұр-Сұлтан, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ)

18:00

18:50

 

«Жалпы тарих және мұражай ісі» кафедраның тарих және археология бағытындағы мамандар даярлаудағы жетістіктері

Спикер: Отарбаева Гулжан Кобеевна, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің кафедра меңгерушісі (Шымкент, Казахстан)

13 –күн. 26.02.2022 ж. (сенбі)модератор: Пазилов Е.Д.,  Жақсылық Е.Е. id 318 513 2197

10:00

17:00

Түркістан түркі әлемінің тарихи-мәдени орталығы

Отарбаева Гүлжан Кобеевна Студенттер, магистранттар (практикалық сабақ)